Lesnictví - Milan Svítek

tel.: +420 728258776

Rozsah prací

- Projekty na zalesnění a veškerá hospodářská práce při rozvoji lesních revírů
- Projekty zahradní a sadové úpravy včetně jejich realizací
- Návrhy a výstavba zahradních rybníčků včetně realizací
- Výsadba sazenic a následná pěstební péče v plném celoročním rozsahu
- Údržba zeleně v obcích
- Parkové úpravy a úpravy zahrad
- Sečení travních porostů v těžce přístupných porostech, možnost i následného úklidu
- Kompletní likvidace plevelového porostu a náletových dřevin
- Výsadba, kácení a údržba břehových porostů
- Těžba a likvidace dřevní hmoty
- Biologická rekultivace krajin

- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- Činnost odborného lesního hospodáře
- Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
- Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

-

Zvláštní případy těžby a manipulace dříví
Technologický postup při kácení nakloněných stromů
Kácení stromů nakloněných do směru pádu
Kácení stromů nakloněných proti směru pádu
Kácení stromů nakloněných do stran
Kácení nahnilých a vyhmilých stromů
Kácení dvojáků a srostlých stromů
Kácení na strmých svazích
Kácení stromů v blízkosti budov, elektrovodů, spokovacího vedení a železnic
Technologický postup kácení a manipulace dřevní hmoty u komunikací I, II,III a IV třídy
Těžba a manipulace dříví v soustředěné kalamitě
Uvolňování zavěšených stromů

Kontaktní informace

SEAWORK s.r.o
Hrušovany 95
Hrušovany u Chomutova
431 43
Česká republika
IČ:
29152933
DIČ
CZ29152933