LEXIKONY  ODKAZY

JASAN

Místo výskytu dřeviny

Evropa až střední Rusko, Přední Asie; především na čerstvých až vlhkých půdách, ale docela dobře roste také na kamenitých půdách a suchých vápnitých půdách; suchým pískům se vyhýbá stejně jako stagnující vlhkosti; citlivý na pozdní mrazy; roste v rovinách pahorkatinách; vždy jen přimíšený, jednotlivě nebo ve shlucích; převážně v nížinách a v lužních lesích, často také na volných prostranstvích podél cest, v zahradách a parcích.

Bližší popis dřeviny

Barva: bělové dřevo bělavé, běl široká; jádrové dřevo nažloutlé až načervenale bílé, později světle hnědé, vlivem rozdílně barevných vrstev často nepravidelně pruhované nebo šmouhaté, může mít také zabarvení podobné olivě; tvoří rovněž fakultativní barevné jádro; hranice běle a jádra není vždy zřetelná Textura: fládrovaná (tangenciální řez), pruhovaná (radiální řez), rýglovaná (radiální řez), kořenicová (tangenciální řez), velmi dekorativní.

Další informace

Těžba od stáří 70 až 80 let; pořez je možný do léta a provádí se kůře; řezivo vyskládat do hrání jen venku na vzduchu; dýhárenské dřevo jasanu musí být bezpodmínečně chráněno proti vzniku trhlin; u dvojáků a vidličnatých rozvětvení lze při mírném růstu očekávat vytvoření zřetelné pyramidální kresby na dýze; na kamenitých svazích vyrostlé jasanové dřevo je krátkovlákné a křehké, na vlhkých půdách vyrostlé jasanové dřevo je dlouhovlákné a extrémně pružné; jasanové dřevo s hnědým jádrem má stejné pevnostní vlastnosti jako dřevo bez jádra; jasany vyrostlé na vlhkých stanovištích jsou také označovány jako „Wassereschen" (vodní jasany), na suchých stanovištích jako „Kalkeschen" (vápencové jasany) a volně vyrostlé jako „Garteneschen" (zahradní jasany) v protikladu k „Waldeschen" (lesní jasanyů; dřevo jasanu je dobře opracovatelné ručně i strojně.

Image

Použití dřeviny

Jasanové dřevo se dobře ohýbá. Proto se využívá při výrobě nábytku a v interiérové truhlařině. Najdete jej jako rukojeti sportovního a pracovního vybavení. Dále je možné jasan využít jako obložení schodů.

BOROVICE

Místo výskytu dřeviny

Střední, severní a východní Evropa; v horách i rovinách; v pohoří Fichtel až do 750 m, v Bavorském lese až do 900 m, v Černém lese (Schwarzwald) až do 950 m, v Auvergne až do 1300 m, v Bavorských Alpách až do 1600 m, v Engadin a ve Wallis až do 2100 m nadmořské výšky; především na kyprých, písčitě hlinitých půdách; v horách roste také na suťových svazích a skalách a na jižních suchých stráních; je přizpůsobivá rozdílným klimatickým podmínkách a není citlivá na pozdní mrazy; čisté porosty převažují na severu a severovýchodě Evropy, jinak je vtroušená ve smrkových lesích, také společně s modřínem a listnáči; je hospodářsky důležitým druhem borovice.

Bližší popis dřeviny

Bělové dřevo je nažloutlé nebo načervenale bílé, běl 5 až 10 cm široká (popř. 3 až 6 cm); jádrové dřevo načervenale žluté, tmavne až na hnědočervenou. Textura je pak fládrovaná nebo pruhovaná, také označovaná jako dekorativní.

Další informace

Pryskyřice těžená z žijících stromů je potřebná pro výrobu terpentýnu, terpentýnového oleje, kalafuny aj.; borové jehličí poskytuje borový olej „oleum pini silvestris", pozor! Zamodralé borové dřevo má vyšší schopnost přijímat vodu a tím je u něho i větší možnost napadení houbami; rychlé vysušení a ošetření ochrannými prostředky umožňuje zpracování bez zamodrání; bělové dřevo borovice je impregnovatelné.

 

Image

Použití dřeviny

Borové dřevo se používá na nábytek v truhlářství a lez jej využít i například pro hrubou stavbu atp. Z Dřeva z borovice se také vyrábí dřevěné schody a to jak masivní, tak i pouze obklady.

HRUŠKA

Místo výskytu dřeviny

Střední a jižní Evropa, také východní Evropa, Přední Asie, Sibiř, převážně pěstovaná; upřednostňuje na živiny bohaté, hluboké, kypré a čerstvé půdy, vyskytuje se ale také na sušších stanovištích; citlivá na zvýšenou vlhkost; setkáváme se s ní na volných stanovištích, na okrajích lesů, zahradách a jako s alejovým stromem.

Bližší popis dřeviny

Barva: dřevo nažloutle hnědé až světle načervenale hnědé, zhnědne, ve stáří často s hnědým, ale také fialovým fakultativním jádrem 

Textura: stejnoměrná, nezřídka plamenitá (tangenciální řez), příležitostně rýglovaná (radiální řez), jemně rýžkovaná a také dekorativní.

Další informace

Kulatinu hrušky je možné zpracovat až na konci května; pořez se má vždy provádět v kůře, jinak stoupá nebezpečí vzniku trhlin; řezivo vyskládat pečlivě, pokud možno vzdušně pod zastřešením; pozornost se musí věnovat možnosti napadení tesaříky; dřevo dobře opracovatelné, pomalu vysychá pro hřebíkové a šroubové spoje předvrtat otvory; je možné šedé zabarvení vlhkého dřeva při styku se železem; hruška je jako masiv i jako dýha snadno probarvitelná; 

 

Image

Použití dřeviny

Hruškové dřevo je velmi hezké i po nařezání. Proto se doporučuje pracovat s ním jako s velkými kusy v co možná největší šířce, kde může být využita jeho kresba. Z hrušky se také vyrábí nábytek a drobné předměty, jako jsou rukojeti nožů nebo pera. Použitelná je také pro obývací pokoje, ložnice a do kuchyňských prostor a jako kancelářský nábytek; v obchodě také jako krájená dýha, parkety a obkládací panely; blízce příbuzné druhy Pyrus a Sorbus jsou i mikroskopicky od sebe navzájem obtížně odlišitelné.

IROKO

Místo výskytu dřeviny

Zapadní Afrika a Střední Amerika

Bližší popis dřeviny

Barva: běložlutá, běl je 5 - 10 cm tlustá, jádrové dřevo má okrově žlutou barvu
Textura: struktura dřeva je stejnorodá, vyznačuje se viditelnými cévami a střídavou točitostí vláken

Další informace

Iroko je blízké teaku, který v poslední době začíná stále častěji nahrazovat. Kromě zmíněného teaku se dobře hodí na místo použití dubu. Vyznačuje se vysokou pevností a dlouhou životností. Tato dřevina na své rozšíření na evropském trhu stále čeká.

 

Image

Použití dřeviny

Vlastnosti dřeviny IROKO ji předurčují k využití, coby prkna na dřevěné podlahy, stavbu lodí, na sudy, kostelní lavice a další.

IPE

Místo výskytu dřeviny

Střední a jižní Amerika.

Bližší popis dřeviny

Barva: světle až tmavě hnědá, olivově hnědá Textura: velmi úzce a přerušovaně pruhovaná (radiální řez) až skvrnitá, podobná greenheartu, nevýrazná až lehce dekorativní.

Další informace

Dřevo těžké až velmi těžké (960 až 1100 kg na m³), velmi tvrdé, pevné, trvanlivé, suší se dobře až obtížně, obtížně opracovatelné; využitelné pro silně namáhané konstrukce, podlahy, schody, práce, rukojeti nářadí; dřevní prach je biologicky účinný.

Image

Použití dřeviny

Ipe je vhodné použít všude tam, kde vyžadujete velkou tvrdost a vysokou odolnost. Její vlastnosti využijte pro stavbu dřevěné terasy, pražce, dřevěné fasády a další.Vystavil

DOUSSIE

Místo výskytu dřeviny

Východní Afrika, zejména ve vlhkých pobřežních lesích Mozambiku.

Bližší popis dřeviny

Barva: bělové dřevo bělavě šedé až světle nažloutlé; jádrové dřevo světle hnědé až načervenale hnědé, tmavne 

Textura: stejnoměrná až lehce fládrovaná (tangenciální řez), vlivem střídavé točitosti slabě pruhovaná (radiální řez), potom dekorativní.

Další informace

Opracovává se dobře až obtížně; je třeba dbát na dostatečnou dobu paření, jinak jsou dýhy křehké a lámavé; metoda přípravy prizem pro krájení: křížové dělení; dřevní prach je biologicky účinný (dráždí kůži sliznice).

Image

Použití dřeviny

Dřevo ze stromu Doussié je velmi tvrdé a odolné. Proto se využívá nejen při výrobě dřevěných podlah pro domácnosti, ale také pro lodi. Setkáte se s ním i v interiérech a náročných dřevěných konstrukcích.

CUMARU

Místo výskytu dřeviny

Jižní Amerika; Brazílie (Amazonie), Bolívie, Peru, severní Argentina, Paraguay

Bližší popis dřeviny

Barva: bělové dřevo šedobílé (běl 3 až 6 cm široká)+ jádrové dřevo nažloutle šedé

Textura: fládrovaná (tangenciální řez), pruhovaná (radiální řez) vlivem slabých přírustkových vrstev a nepravidelné střídavé točitosti i zřetelných rýžek po cévách, které jsou obklopeny podélným parenchymem, dekorativní.

Další informace

Strom asi 30 m vysoký; kůra využitelná pro lékařské účely; dobře opracovatelné. Během opracovávání voní po kumarinu; někdy se v obchodě vyskytnou dýhy s pyramidální texturou; vady dřeva: reakční dřevo, excentrický růst.

Image

Použití dřeviny

Jelikož Cumaru patří k nejtvrdším dřevům na světě, její využití je vhodné pro výrobu podlah. Dřevěné podlahy z tohoto dřeva se vyznačují vysokou odolností a dlouhou životností.

http://lexikondrevin.blogspot.com/

LEXIKONY  ODKAZY

Lexikon - Český kutil.cz

Prořezávání ovocných stromů je zodpovědná činnost

Stříháme ovocné stromky

 

Pozdní výsadba dřevin

Zimní postřik – omyly a mýty některých zahrádkářů

Lovela: Jak na kadeřavost broskvoní